دنیای علوم تجربی
  

[ یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٦ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

امام جعفر صادق فرمود:

سه چیز فراموشی را برده و حافظه را زیاد می کند:

قرائت قرآن، مسواک و روزه

[ شنبه ٦ خرداد ۱۳٩٦ ] [ ٩:٠٥ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

فصل

موضوع

بارم- خرداد ماه

 

1

تجربه و تفکر

0/25

2

اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

0/75

3

اتم ها الفبای مواد

0/75

4

مواد پیرامون ما

0/5

5

از معدن تا خانه

0/5

6

سفر آب روی زمین

0/5

7

سفر آب درون زمین

0/5

8

انرژی و تبدیل های آن

1

9

منابع انرژی

1/75

10

گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

2

11

یاخته و سازمان بندی آن

1/5

12

سفره سلامت

1/5

13

سفر غذا

1

14

گردش مواد

1/5

15

تبادل با محیط

1

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ٥:٢٢ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

 

فصل

 

موضوع

بارم ( خرداد ماه)

1

مخلوط و جداسازی مواد

0/5

2

تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

0/5

3

از درون اتم چه خبر

0/5

4

تنظیم عصبی

0/5

5

حس و حرکت

0/5

6

تنظیم هورمونی

0/5

7

الفبای زیست فناوری

0/5

8

تولید مثل در جانداران

0/5

9

الکتریسیته

2

10

مغناطیس

1/5

11

کانی ها

1/25

12

سنگ ها

1/25

13

هوازدگی

1/5

14

نور و ویژگی های آن

2

15

شکست نور

1/5

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ٤:٢۸ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

فصل

 

موضوع

بارم ( نوبت دوم)

1

مواد و نقش آن ها در زندگی

0/5

2

رفتار اتم ها با یکدیگر


0/5

3

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

0/5

4

حرکت چیست؟

0/5

5

نیرو

 

0/75

6

           زمین ساخت ورقه ای

0/5

7

آثاری از گذشته زمین


0/5

8

فشار و آثار آن

0/75

9

ماشین ها

1/75

10

نگاهی به فضا

1/5

11

گوناگونی جانداران

1/5

12

دنیای گیاهان

1/25

13

جانوران بی مهره

1/5

14

جانوران مهره دار

1/5

15

باهم زیستن

             1/5
[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ۳:۱٠ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]


 فصل 1 و 2 :

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) علوم تجربی :

ب ) جرم : 

2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید.                                                                              

الف ) یکای اصلی کمیت طول .................................... نام دارد .

ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ..................................... نیوتون بر کیلوگرم است .

پ  ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت .......................................... وابسته است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com

 

برای مشاهده ی ادامه ی سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید:ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ٩:٠٤ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

 

1-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف) در الکل 35 درصد، ................ حلال است.                                                                                                

 ب) برای جدا کردن شیر از چربی، از دستگاه................... استفاده می شود.

 ج) کاتالیز گر های بدن،................. نام دارند.

 د) در اتم، ذره ................ بار الکتریکی ندارد.


2- کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟

الف) حل شونده، ماده ای است که معمولا جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد.(.............)                                       

ب)  ماده ای که PH آن برابر 12 است،یک باز قوی است.(..............)

 ج) هر چه طول شمع زیر سرپوش، کمتر باشد زمان سوختن آن بیشتر است.(.................)

 د) حجم هسته اتم نسبت به حجم اتم، بسیار کم است.(.............)


3- الف)  تغییر شیمیایی را تعریف کنید.

 ب) تغییرات زیر را در دودسته فیزیکی و شیمیایی قرار دهید.                                                                                  

 (پوسیدن چوب – پیر شدن انسان- حل شدن کات کبود در آب- تبدیل شیر به ماست)

 

 
   

4- انواع مخلوط را نام ببرید وبرای هر کدام مثال بزنید.  برای مشاهده ی ادامه ی سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید:


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ۸:٠٤ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

حضرت علی (ع) فرمودند:

علم و ادب بهای جان توست، پس در آموختن آن دو کوشا باش.

و هر چه بر علم و ادبت افزوده گردد،قدر و ارزشت بیشتر می شود.

[ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

گردش خون عمومی و گردش خون ششی 

و ارتباط آن با جنین در دوران بارداری:

 

 

بخش های مختلف قلب:

 

[ دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ۳:٢٦ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

سطح بیرونی و درونی یک قاشق صیقلی دو تصویر متفاوت از یک جسم

می تواند تشکیل دهد، یکی تصویر کوچک و وارونه در بیرون و دیگری بزرگ

و مستقیم در درون. سعی کنید این دو تصویر را ببینید.

 

 

آینه مقعر(کاو)

یک آینه ی مقعر مانند سطح درونی قاشق،دو نوع تصویر تشکیل می دهد.آینه را

به فاصله ی یک دست از صورت خود بگیرید،در این حالت تصویری کوچکتر و وارونه

و معکوس(جای چپ و راست نیز عوض شده)از چهره ی خود می بینید.

 

 آینه را به صورت خود نزدیک کنید در این حالت تصویری بزرگتر و مستقیم خواهید دید.

آینه های مقعر می توانند پرتوهای نور را بازتابش کنند و در یک نقطه به نام کانون

متمرکز کنند.

 

 

 

 

 

آینه محدب(کوژ)

سطح بیرونی یک قاشق صیقلی تصویری از اجسام تشکیل می دهدکه کوچکتر

و مستقیم است و برای اجسام نزدیک و دور از این بابت تفاوتی ندارد. همین

کوچکی تصویر باعث شده است که منظره ی وسیعی را در آینه ببینیم و میدان دید

آن هابزرگ می باشد.و بنابراین این نوع آینه ها کاربرد زیادی دارند. مثلا در سر پیچ

جاده ها،فروشگاه ها ودر اتومبیل ها از آینه ی محدب استفاده می شود.

 

 

 

مقایسه ی کانون اینه های کروی:

کانون در آینه کاو از بازتاب نور تشکیل می شود و کانون حقیقی نام دارد اما کانون در

آینه کوژ از امتداد باز تاب نور در پشت آینه تشکیل می شود و کانون مجازی نام دارد.

 

[ جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

1-تشکیل سایه:

 

هر گاه جسمی مانع رسیدن نور یک منبع به سطحی شود، روی سطح و پشت جسم سایه تشکیل می شود.

 

 

هر چه جسم را به منبع نور نزدیک تر کنیم سایه بزرگتر می شود.

 

 

 

 

2- خورشید گرفتگی(کسوف):

 

هر گاه زمین و ماه و خورشید در یک خط راست قرار بگیرند و ماه بین زمین و خورشید باشد، سایه ی ماه روی زمین می افتد و بخشی از زمین تاریک

می شود.

 

 

 


 


 

هرگز هنگام خورشید گرفتگی به طور مستقیم به آن نگاه نکنید:


 

برای مشاهده ی بقیه مطالب، روی ادامه مطلب کلیک کنید:


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٩:٢٤ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

امام صادق (ع) فرمودند:

مومن کسی است که از کار نیک خود شادمان و از کار بد خود ناراحت  شود.

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ۸:٠٠ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

گروه بندی گیاهان:

 

 

خزه:

 

 

 

سرخس:

[ شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٩:٢۱ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]


  زمانی دانش آموز مشتاقی بود که می خواست به خرد و دانش دست پیدا کند.بنابراین سراغ خردمندترین انسان شهر یعنی سقراط رفت تا در این باره از او راهنمایی بخواهد.

سقراط فردی کهنسال بود و درباره بسیاری از مسائل آگاهی داشت.

پسر از پیر شهر پرسید چگونه او نیز می تواند به چنین دانشی دست پیدا کند.

سقراط که زیاد اهل حرف زدن نبود تصمیم گرفت به جای صحبت کردن با عمل به او پاسخ دهد. بنابراین پسر را به کنار دریا برد و خودش در حالی که لباس به تن داشت مستقیما به درون آب رفت.

 

 

شاگرد هم به دنبال استاد به درون آب قدم برداشت و نزد سقراط تا جایی رفت که آب تا زیر چانه شان می رسید.

سقراط بدون گفتن کلمه ای دستش را بلند کرد و بر روی شانه ی پسر گذاشت سپس نگاه عمیقی به چشمان پسر انداخت و یک باره با تمام توان سر پسرک را به زیر آب فرو برد.

پسرک ...

لطفا برای مشاهده ادامه داستان روی ادامه مطلب کلیک کنید:

 

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٩:۱٩ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

امام صادق (ع):فرمودند:

اگر دوست داری خداوند بر عمرت بیفزاید

 پدر و مادرت را خوشحال کن.

[ جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٩:٢٥ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از

جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ

گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مثل اسفنجها یا کیسه‌تنان به صورت

کیسهٔ گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در

جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود

دارد.

به طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش بلع، گوارش،

جذب و دفع تشکیل شده‌است. بعضی از جانوران که به صورت انگل

زندگی می‌کنند،مانند کرم کدو ،اصلاً دستگاه گوارش ندارند و به طور

مستقیم و با عمل انتشار مواد غذایی تجزیه شده را از طریق پوست وارد

بدن خود کرده و مورد استفادهٔ سلولهای خود قرار می‌دهند.

دستگاه گوارش انسان که از دهان تا مقعد امتداد دارد، از لولهٔ گوارشی

و غده‌های گوارشی تشکیل شده‌است و حدود هفت متر طول دارد.

غدد گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیوارهٔ معده و روده،

پانکرآس (لوزالمعده) و کبد است. لولهٔ گوارشی نیز شامل دهان، حلق،

سرخ‌نای(مِری)، معده، رودهٔ باریک، رودهٔ بزرگ و راست‌روده می‌شود

 

 

هر چیزی که وارد معده می‌شود با آنزیم‌های درون معده مخلوط می‌گردد

تا به اجزا ساده تری تجزیه شود. سپس این مخلوط از معده خارج شده و

به روده‌ها می‌رود تا از آن جا، مواد غذایی تجزیه شده جذب جریان خون

شوند.

مواد غذایی تجزیه شده از طریق جریان خون به سرتاسر بدن می‌روند و

در اختیارسلول های بدن قرار می‌گیرند تا در آنها مصرف شده و یا ذخیره

شوند. اجزای غذایی که جذب نمی‌شوند از بدن دفع می‌گردند.

 

(www.wikipedia.org

[ جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٧:۳٠ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

 کلمه ی سلول را اولین بار رابرت هوک در سال 1665 میلادی به کار برد.او  برش نازکی

از چوب پنبه را زیر میکروسکوپ خود بررسی کرد.در حقیقت هوک فقط توانست غشاء

سلول چوب پنبه را مشاهده کند.

سلول از سه جزء اصلی به نام غشاء، هسته و سیتوپلاسم تشکیل شده است.

 

مقایسه سلول گیاهی و جانوری

شکل و اندازه:

یک سلول گیاهی معمولاً بزرگتر و مستطیل شکل می‌باشد، در حالی که یک سلول جانوری، کروی شکل است.

دیواره سلولی:

سلول‌های گیاهی دارای یک دیواره سلولی و نیز یک غشای پلاسمایی هستند. دیواره سلولی از سلول محافظت کرده و شکل سلول را حفظ می‌کند و هم چنین به سلول استحکام می‌بخشد. این دیواره از سلولز و همی سلولز ساخته شده است. سلول‌های جانوری دیواره‌های سلولی ندارند. غشای پلاسمایی نقش مرز بیرونی سلول حیوانی را بر عهده دارد.

 

 

کلروپلاست:

سلول‌های گیاهی حاوی کلروپلاست هستند از این رو، می‌توانند مواد غذایی خود را آماده سازند. آنها از نور خورشید، دی اکسید کربن و آب جهت ساخت مولکول‌های کربوهیدرات استفاده کرده و در این محل عمل فتوسنتز را انجام می‌دهند. سلولهای جانوری کلروپلاست ندارند.

واکوئل:

یک سلول گیاهی معمولاً دارای واکوئلی بزرگ و برجسته است که ساختاری همانند مثانه دارد که حاوی آب و دیگر مواد محلول بوده و در نتیجه به عنوان محلی برای ذخیره در سلول عمل می‌کند. سلولهای جانوری ممکن است از یک یا چند واکوئل کوچک تشکیل شده باشند.

( http://rasekhoon.net)

 

انتقال مواد از غشاء:

[ جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٢:٢٢ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

با سلام و تشکر از دانش آموزان فعالی که به سوالات عیدانه پاسخ دادند.

عزیزان ، زمان پاسخگویی به سوالات به پایان رسیده و شما می توانید در

بخش نظرات نمرات خود را مشاهده کنید.

 

 

پاسخ سوالات پایه هفتم:

1) الف                                    6) د         

2) ب                                       7)د

3) ب                                      8)ب

4) ج                                       9)الف

5)ج                                       10)ب

 

پاسخ سوالات هشتم:

1)  الف                                           6) د

2)   الف                                         7) ب

3)   ب                                            8) ب

4)  ج                                              9) د

5)  ج                                             10)الف

[ جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

 

 با سلام به دانش آموزان پایه هفتم.

شما می توانید درمدت زمان تعیین شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

پاسخ سوالات  از طریق بخش نظرات در وبلاگ ارسال شود.

حتما نام ،نام خانوادگی و نام  کلاس خود را بنویسید .پس از پایان زمان ،شما

می توانید پاسخ سوالات تستی و نمرات خود را در وبلاگ مشاهده کنید و

قبل از آن پاسخ ها برای شما قابل مشاهده نیست.

برای همه ی دانش آموزانی که در این مدت به سوالات پاسخ دهند امتیاز در نظر گرفته می شود (موفق باشید ).

 

 

1-جسمی به جرم 800 گرم و چگالی 2/5 کیلوگرم بر متر مکعب، چند متر مکعب حجم دارد؟

الف) 0/32                   ب) 320                       ج) 2000               د)2

 

2- برای ساختن زنجیر و کابل در جرثقیل از فولاد استفاده می شود.این کار نشان دهنده ی کدام ویژگی فولاد است؟

الف) سختی          ب) استحکام           ج) انعطاف پذیری             د)  چکش خواری

 

3- ماده ی اولیه برای تهیه ی کدام یک از مواد زیر درست نوشته نشده است؟

الف) ظروف سفالی رنگی= خاک رس+ اکسید کروم

ب) ظروف چینی= خاک رس + ماسه

ج) ظروف شیشه ای= ماسه+ مواد شیمیایی

د)مغز مداد= کربن+ خاک رس

 


4- فنر کوک شده ی ساعت و یک تکه گوشت به ترتیب دارای انرژی پتانسیل ................. هستند.

الف) گرانشی- کشسانی                              ب) شیمیایی- کشسانی          

ج) کشسانی- شیمیایی                                د) شیمیایی- شیمیایی

 

5- جرم یک فضا نورد در کره ماه 65 کیلوگرم است.با توجه به این که شتاب جاذبه  در  مریخ برابر 4 نیوتون بر کیلوگرم است، جرم فضا نورد در مریخ چند کیلوگرم است؟

الف)  260                 ب) 2600                   ج) 65                  د)   16/25

 

6-  دریاچه ...........در دهانه آتشفشان و دریاچه ............. از ذخیره آب پشت سد تشکیل شده است.

الف) ارومیه- لتیان                               ب) سبلان- شهدای خلیج فارس

ج) غار علیصدر - ارومیه                         د) سبلان- زاینده رود

 

7- کدام بخش از چرخه آب، انرژی خود را از خورشید دریافت نمی کند؟

الف) حرکت ابرها                               ب) ذوب شدن یخچال ها

ج) تامین رطوبت هوا                           د) ریزش باران و برف

 

8-  زهرا جعبه ای به جرم 8 کیلوگرم را   با نیروی 60 نیوتون  به اندازه ی 2/5 متر روی زمین می کشد. چند ژول کار انجام می دهد؟( g=10)

الف) 200                   ب) 150                     ج) 20                      د) 350

 

9- بخش اصلی غشاءسلول از چه ماده ای تشکیل شده است؟

الف) لیپید            ب) پروتئین            ج) کربوهیدرات            د) الف و ب

 

10- کدام جمله ی زیر  صحیح است؟

الف) یاخته ی عصبی و ماهیچه ای کاملا با هم متفاوتند.

ب) یاخته های جانوری دیواره ی سلولی ندارند.

ج) یاخته های گیاهی دارای هسته ی مرکزی می باشند.

د) کلروپلاست، بخشی برای تولید انرژی در گیاه است.

 

 

[ یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٥:٤٦ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

 با سلام به دانش آموزان پایه هشتم.

شما می توانید درمدت زمان تعیین شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

پاسخ سوالات   از طریق بخش نظرات در وبلاگ ارسال شود.

حتما نام ،نام خانوادگی و نام  کلاس خود را بنویسید .پس از پایان

زمان ،شما می توانید پاسخ سوالات تستی و نمرات خود را در وبلاگ

مشاهده کنید و قبل از آن پاسخ ها برای شما قابل مشاهده نیست.

 

برای همه ی دانش آموزانی که در این مدت به سوالات پاسخ دهند امتیاز در نظر گرفته می شود  (موفق باشید )


 

1-  کدام یک  از مواد زیر خالص است؟

الف)شکر           ب)فولاد             ج)سوسپانسیون                 د)طلای زینتی

 

2- مخلوطی از نمک و نشاسته در آب را صاف نموده و مایع حاصل را حرارت می دهیم. پس از تبخیر آب ،چه چیزی باقی می ماند؟

الف)نمک                                                              ب)نشاسته        

ج)مخلوط نشاسته و نمک                                         د)هیچکدام

 

3- اگر سرکه  را با آب مخلوط کنیم،PH سرکه، .............. می شود.

الف) کم می شود                                         ب) زیاد می شود    

  ج) تغییری نمی کند                                      د) ابتدا کم و سپس زیاد می شود

 

4-عنصری با عدد اتمی 4 و عدد جرمی 16 می باشد.اگر این عنصر به یون دو منفی تبدیل شود، تعداد الکترون و نوترون آن به ترتیب( از راست به چپ) چقدر است؟

الف) 10-12                   ب) 10- 16                   ج) 6- 12                   د) 6-10     

 

5-تعداد کروموزوم ها در سلول های یک جاندار 26 است.تعداد کروموزوم های موجود در اسپرم این جاندار که حاصل تقسیم........... است ......... می باشد.

الف) میوز-26           ب) میتوز- 26            ج) میوز -13            د) میتوز- 13

 

6-در نمودار زیر به جای عدد 1 و 2 به ترتیب ،کدام  عبارات مناسب است؟

الف) پاسخ - تفسیر                                         ب) محرک - ادراک            

ج) پیام عصبی- محرک                                      د) محرک- پیام عصبی

 

7-در آهنربای الکتریکی محل قطب های S و N به چه عاملی بستگی دارد؟

الف)طول سیم                                        ب) جهت جریان         

ج)اختلاف پتانسیل دو سر مدار                    د) جنس میله ی فلزی

 

8-اگر یک میله ی مسی با دسته عایق را با یک میله پلاستیکی  باردار ،با روش القا باردار کنیم و آن را به کلاهک برقنمایی که دارای بار مثبت است نزدیک کنیم، ورقه های برقنما  ............... می شود.

الف) بسته می شود.                                   ب)بیشتر باز می شود                

ج) ابتدا باز و سپس بسته می شود                 د) تغییری نمی کند.

 

9-کدام  یک از موارد زیر  صحیح است؟

الف) مرمر یک سنگ رسوبی است و در ساختمان سازی استفاده می شود.

ب) گرانیت سنگ آذرین بیرونی و ریز بلور می باشد.

ج) سنگ آهک ، جزو سنگ های رسوبی تبخیری است.

د) ماسه سنگ ،جزو  سنگ های رسوبی آواری محسوب می شود.

 

10-کدام یک از مواد زیر کانی نیست؟

الف) شیشه                  ب) یخ                  ج) سرب                د) آهن

 

 

[ یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ٤:۱٤ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

امام رضا (ع) فرمودند:

هر که نمی تواند کاری کند که گناهانش با آن زدوده شود،

بر محمد و آلش زیاد صلوات بفرستد،

چرا که صلوات گناهان را ریشه کن می کند.

[ جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦ ] [ ۸:٤٥ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

تخم مرغ های بلوری( ساخت دانش آموزان):

 

 

 

 

 

 

نمونه هایی از کانی ها (بلورهای زیبای طبیعی):

[ دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ٦:٥٧ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

انرژی گرمایی به سه روش منتقل می شود.رسانش گرما را از هرنوع

ماده ای انتقال می دهد. ولی بعضی مواد رسانای بهتری برای گرما

هستند.همرفت ،گرما را از مایعات و گازهاانتقال می دهد.و تابش بدون

وجود ماده هم ،گرما را منتقل می کند.

فلزات ،بهترین رسانای گرما :

در فلزات ،بعضی از الکترون ها آزادانه در شبکه ی ساختاری حرکت

می کنند.این الکترون ها گرما را به راحتی در فلز منتقل می کنند.

 

 

                          

 

 

 

مواد عایق (نارسانا):

به موادی که رسانای خوبی برای گرما نیستند و گرما را به کندی از خود

عبور می دهند،عایق گفته می شود.هوا یک گاز است ،پس رسانای

ضعیفی برای گرماست.چوب حاوی مقدار زیادی هواست و عایق خوبی

است.پشم حیوانات هم عایق خوبی است.زیرا در بین آنها هوا وجود

دارد و گرما را در خود حفظ می کند. 

[ چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ۸:٥۳ ‎ق.ظ ] [ م _ وفایی ]

حضرت علی (ع) فرمودند:

سکوتت را بیشتر کن تا اندیشه ات بیشتر شده و قلبت نورانی شود

و مردم از دستت در امان باشند.

[ سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]

 بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای غیر هم نام، واکنش‎های الکتریکی شدیدی به نام

صاعقه یا رعد و برق تولید می‎گردد که با نور و صدای شدید همراه است.

   رعد و برق قادر است صدماتی جدی وارد آورد، می‎تواند به راحتی انسان و یاحیوان را

از پای درآورد، زیرا از جریان الکتریکی بسیار بالایی برخوردار است که مدت آن کم بوده

ولی قدرت آن زیاد است.

 

 


براساس مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده توسط متخصصین امر تعداد رعد و برق

در هر لحظه در سراسر دنیا بین 1500 تا 2000 بار می‎باشد.

به عبارت دیگر حدود 6000 جرقه الکتریکی در هر دقیقه در دنیا زده می‎شود. 

شدت جریان الکتریکی در رعد و برق ممکن است بین 10000 تا 40000 آمپر باشد

(درحالی که حداکثر شدت جریان قابل تحمل معمولاً ازچند صد آمپر تجاوز نمی‎کند).

تخلیه بار الکتریکی از یک ابر به ابر دیگر و یا به زمین بوجود می‎آید، می‎تواند قلب انسان

را از کار بیاندازد، شش‎ها را پاره کند، مغز و سایر ارگان‎های حیات بدن را از بین ببرد و

 سبب سوختگی‎های جدی در بدن شود.

هوایی که نور برق از میان آن می‎گذرد به شدت گرم می‎شود. جریان الکتریکی شدید

میزان حرارت هوا را در کانالی که برق از آن عبور می‎کند برای مدت یک میلی‌ثانیه

 30000 درجه سانتیگراد بالا می‎برد. هوایی که به طور ناگهانی این میزان گرم می‎شود

به سرعت منبسط شده و ضربه‎ای به هوای اطراف می‎زند و امواجی را با فشاربین 10

تا 30 اتمسفر بوجود می‎آورد.

اغلب فلزاتی که به عنوان وسایل زینتی به کار می‎روند مانند گردنبند و دست بند نیز

می‎توان هنگام رعد و برق خطرناک باشند.

در موقعی که رعد و برق شدید رخ می‎دهد،بهترین کار برای حفظ سلامتی این است که

 هر نوع وسیله فلزی که در دست دارید را فوراً رها کنید .

  در هنگام بروز صاعقه چه باید کرد:


لطفا روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

 


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بسمه تعالی سلام. به وبلاگ دنیای علوم تجربی خوش آمدید.اینجانب دبیر علوم تجربی هستم و امیدوارم بتوانم با بررسی مباحث مختلف درس علوم تجربی، خدمتی هرچند ناچیز ارائه دهم. ان شاءا.. ( با تشکر از توجه شما_ م.وفایی)
موضوعات وب
امکانات وب