دنیای علوم تجربی
 

 نمونه سوال امتحان نهایی-درس علوم تجربی-پایه سوم

(همراه با پاسخ نامه)

فصل ۱ : درون اتم

  ۱. در تصویر های زیر مدل های اتمی رادرفورد و بور را مشاهده می کنید .کدامیک از گزینه های زیر مربوط به تفاوت این دو مدل است ؟ 

الف ) خنثی بودن اتم ب ) وجود بار مثبت در هسته ی اتم

ج ) وجود فضاهای خالی زیاد در اتم د) شیوه قرار گرفتن الکترون ها در اطراف هسته

۲. 816O و 817O دو ایزوتوپ اکسیژن هستند . ایزوتوپ ها در خواص ................................... با یکدیگر شباهت دارند . (فیزیکی یا شیمیایی)

 

منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com

 

برای مشاهده ی ادامه سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


  

فصل ۲ : اتم ها و ترکیب های شیمیایی

 ۳. یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی ، زکریای رازی است . او اهل ری بود و خدمات زیادی به علم شیمی نمود . یکی از مواردی که این دانشمند بزرگ کشف کرد ، الکل بود . اتانول الکلی با فرمول

C2H5OH است .

الف ) در این ترکیب چند نوع عنصر وجود دارد ؟

 

ب ) در هر مولکول این ماده چند اتم هیدروژن وجود دارد ؟

 

۴. هر اتم می تواند با تعداد معینی از دیگر اتم ها پیوند یابد. صحیح غلط

 

۵. در شکل های زیر یک ترکیب مولکولی و یک ترکیب یونی نشان داده شده اند .

 

 

 

نام هریک را از این مواد را از بین مواد داخل پرانتز انتخاب نمایید :

 

(گاز نیتروژن ـ نمک خوراکی ـ اتانول ـ تفلون ـ آب ـ متان ـ آمونیاک)

 

۶. کاغذ لیتموس یک شناساگر اسید و باز است . هنگامی که این کاغذ را در هریک از ظروف زیر فرو ببریم ، چه رنگ هایی حاصل می شود ؟

 

 

   بخش دوم: زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

 

فصل ۳ : سرگذشت زمین

۷. چه مکان هایی در خشکی ها برای تشکیل فسیل ها مناسبند ؟ (دو مورد)

(1. ...............................) (2. ............................... )

 

۸. در تصویر مقابل لایه هایی از سنگهای رسوبی چین خورده در یکی از مناطق کشور عزیزمان را مشاهده می کنید . اگرزمین شناسان در لایه A فسیل نوعی خزنده و در لایه B فسیل نوعی پرنده یافته باشند ؛ کدام لایه قدیمی تر است؟ لایه A لایه B

 

 

 

۹. هنگامی که تعدادی پلنگ به گله ای از آهوها حمله می کند ، چه آهوهایی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند ؟

 

آهوهای قوی و سریع یا آهوهای ضعیف وکند

این مطلب با نظر کدام دانشمند سازگار است ؟(لامارک ـ داروین ـ دووریس )

 

فصل ۴ : زمین ساخت ورقه ای

 

۱۰. در تصویر مقابل گودال های عمیق اقیانوسی را مشاهده می کنید .

 

 

 این گودال ها در اثر چه نوع حرکت هایی از ورقه ها ایجاد می شوند ؟ 

 

1. ....................................................................................

 

2. ....................................................................................

 

فصل ۵ : فراتر از زمین

۱۱. از نشانه های قدرت خداوند متعال ، آفرینش ستارگان است که هریک ترکیب خاصی داشته و فاصله ی معینی از زمین دارند .

 

الف ) به کمک چه دستگاهی ترکیب ستارگان را مشخص می کنند ؟ ب ) به چه روشی فاصله ی یک ستاره تا زمین را تعیین می کنند ؟

 

۱۲.تفاوت شهاب با شهاب سنگ چیست ؟

 

بخش سوم: انرژی ، زندگی (فیزیک )

 

فصل ۶ : کار ، انرژی و توان

۱۳. توانایی انجام کار را ................................ می گویند . (توان ـ انرژی ـ بازده )(

 

۱۴. در بازی های آسیایی سال گذشته که در کشور چین برگزار شد ، قهرمان خوب ایرانی احسان حدادی به مدال طلای پرتاب دیسک دست یافت و پرچم ایران عزیزمان را بالا برد . وی برای این قهرمانی وزنه 2 کیلوگرمی را حدود 70 متر پرتاب نمود . او در این حرکت چه مقدار کار انجام داده است ؟

 

۱۵. حسن و حسین دو برادر دوقلو هستند و جرم هر یک از آن ها 40 کیلوگرم است . آن ها چند روز پیش در یک مسابقه دو به مسافت 2 کیلومتر شرکت کردند . حسن زودتر از حسین به خط پایان رسید . در این مسابقه ...............................

 

الف ) آنها کار یکسانی انجام دادند ولی توان حسن بیشتر بود.

 

ب ) آنها کار و توان یکسانی داشتند .

 

ج ) حسن کار بیشتری انجام داد ولی توان آنها یکسان بود .

 

د ) توان و کار انجام شده توسط حسن بیشتر بود .

 

۱۶. هر یک از موارد زیر مانند کدام یک از ماشین های ساده عمل می کنند ؟

 

فرمان اتومبیل (..............................)

 

لبه تیز چاقو (..............................)

 

فصل ۷ : فشار

۱۷. در کدام مورد فشار خرگوش بر سطح زیرین خود بیشتر است ؟

 

 

 

۱۸.فشار مایعات به ............................ بستگی دارد .

 

۱۹.چرا اگر توپ را بیش از حد باد کنیم ، می ترکد ؟

 

فصل ۸ : بار الکتریکی

۲۰. به برقنمای نشان داده شده در شکل 1 ، میله ای شیشه ای دارای بار مثبت را نزدیک کرده ایم . ورقه های برق نما در شکل 2 چگونه قرار می گیرند؟ آن ها را رسم نمایید .

 

 

 

۲۱. برج میلاد تهران چهارمین ارتفاع را در بین برج های مخابراتی جهان داراست . این برج که 435 متر ارتفاع دارد ، توسط مهندسان ایران اسلامی بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی ساخته شده است . هنگام صاعقه بلندترین نقطه ی این برج مانند برقگیر عمل می کند . فایده استفاده از برقگیر چیست ؟

 

فصل ۹ : جریان الکتریکی

۲۲. آمپرسنج و ولت سنج موجود در مدار عبور جریانی به شدت ۵/۰ آمپر و ولتاژ ۳ ولت را نشان می دهند . مقاومت این مدار چند اهم است ؟

 

۲۳. در شکل زیر چه نیرویی بین دو آهنربا وجود دارد ؟ ربایشی رانشی

 

 

 

بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

 

فصل ۱۰ : انسان و حرکت

۲۴. در هر یک از جملات یزر یک غلط علمی وجود دارد که زیر آن ها خط کشیده شده است . صحیح این کلمات را در داخل پرانتز بنویسید :

 

الف ) عامل اصلی حرکت بدن ما ، استخوان ها هستند .( )

 

ب ) بیشتر بیشتر ماهیچه های اسکلتی ، عمل متقابل دارند و به تنهایی کار می کنند.( )

 

۲۵. در اسکلت بدن انسان ، کمربند شانه ای از دو استخوان ................................ و .................................. تشکیل شده است .

 

فصل ۱۱ : هماهنگی و ارتباط

۲۶. در محل سیناپس ، نورون ها به یکدیگر یا به اندام های هدف متصل می شوند  ص غ

 

۲۷. دو بخش دستگاه عصبی را فقط نام ببرید .

(1. ............................................) (2. ............................................)

 

۲۸. جملات زیر مربوط به دستگاه هورمونی است . جاهای خالی را با کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید .(3 کلمه اضافی است )

 

(تیروئید ـ رشد ـ لوزالمعده ـ اندام هدف ـ انسولین ـ هیپوفیز )

الف ) هورمون ............................ موجب کاهش قند خون و ورود آن به سلول ها می گردد.

 

ب ) هورمونی که از غده ............................ ترشح می شود ، موجب تنظیم سوخت و ساز مواد در سلول ها می شود .

 

ج ) هورمون ها به مقدار کم ترشح شده و به وسیله ی خون به ............................ می رسند و باعث تنظیم فعالیت آن می شوند .

 

فصل ۱۲ : نوجوانی و بلوغ

۲۹. زمینه های مختلف بلوغ عبارتند از : (بلوغ جسمی ـ بلوغ اقتصادی و اجتماعی ـ بلوغ روانی ـ بلوغ شرعی ـ بلوغ جنسی )

 

در هر یک از موارد زیر به کدام بلوغ اشاره شده است ؟

 

الف ) مدیر یک مدرسه راهنمایی برای دانش آموزان ، جشن تکلیف گرفت تا آن ها را با تکالیف دینی آشنا کند . ( )

 

ب ) بعضی از دانش اموزان کلاس سوم راهنمایی از نظر ساختمان بدنی ، حجم بدن و اندازه قد رشد زیادی کرده اند . ( )

 

فصل ۱۳ : تولید مثل

۳۰. در تصویر مقابل مادگی گل نشان داده شده است .

 

 

 

 نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.

 

 ۳۱. لقاح خارجی روشی متکّی بر صرفه جویی ماده و انرژی است . ص غ

 

۳۲. در شکل مقابل چگونگی تشکیل سلول تخم در جانوران نشان داده شده است .

 

  

 

نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.

 

فصل ۱۴ : آدمی و محیط زیست

۳۳. در یک علفزار ده ها نوع گیاه ، جانور علفخوار و جانور گوشتخوار زندگی می کنند . به روابط غذایی بین همه ی این جانداران چه می ـ گویند ؟ (زنجیره غذایی یا شبکه غذایی)

 

در این روابط غذایی تولیدکننده ها کدامند ؟ (گیاهان ، جانوران علفخوار یا جانوران گوشتخوار )

 

۳۴. مقام معظم رهبری امسال را به نام سال « جهاد اقتصادی » نامگذاری نمودند . یکی از کارهایی که ما در این زمینه می توانیم انجام دهیم ، کمک به بازیافت موادی است که به کار می بریم . به نظر شما ما چگونه می توانیم به بازیافت مواد کمک کنیم ؟

 

(موفقیت شما آرزوی ماست)

 

(پاسخ سوالات)

1. گزینه د

مدل اتمی رادرفورد : اتم یک هسته بسیار کوچک دارد که بیشتر جرم اتم در آن قرار دارد.هسته اتم دارای بار الکتریکی مثبت است .هسته اتم به وسیله الکترون ها احاطه شده است.حجم هسته در مقایسه با حجم اتم بسیار کوچک است.

مدل اتمی بور : در این مدل اتم ها مانند منظومه شمسی هستند که هسته در مرکز و الکترون ها روی مدارهایی به دور هسته پیوسته در حال گردش می باشند.

در هر دو مدل اتم به دلیل وجود بارهای مثبت و منفی ، خنثی می باشد . هسته در مرکز قرار گرفته و فضاهای خالی زیادی از اتم وجود دارد. بنابراین تفاوت این دو مدل درجای گیری الکترون هاست که در بالا توضیح داده شد

2. شیمیایی

ایزوتوپ های یک عنصر خواص شیمیایی یکسانی دارند (چون تعداد الکترون های آنها برابر است ) ، اما به علت تفاوت اندکی که در جرم آنها وجود دارد (به دلیل برابر نبودن نوترون ها و در نتیجه متفاوت بودن جرم اتمی ) در برخی از خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند چگالی ، تفاوت های ناچیزی دارند .

 

3. الف ) سه نوع عنصر

کربن با نماد C ـ هیدروژن با نماد H ـ اکسیژن با نماد O

ب ) 6 اتم

C2H5OH (6=1+ 5 ) لازم به ذکر است عدد 1 برای تعداد اتم ها نوشته نمی شود .

 

4. جمله صحیح است .

هر اتم با توجه به الکترون های آخرین لایه ی خود که به آنها الکترون های آزاد گفته می شود می تواند با سایر اتم ها تعداد معینی پیوند برقرار کند.

اتم ها براساس الکترون های آزادشان می توانند با 1 ، 2 ، 3 و 4 اتم پیوند برقرار کنند . البته بعضی اتم ها هستند که با هیچ اتمی پیوند برقرار نمی کنند .

لازم به ذکر است که به لایه آخر اتم ها لایه ظرفیت گفته می شود .

 5. 

به ماده ای که ذره های سازنده ی آن مولکول ها هستند ، ترکیبات مولکولی گفته می شود. ترکیبات مولکولی به صورت مولکول های مجزا در هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارند و پیوند کوالانسی بین این مولکول ها برقرار است. در موارد بالا گاز نیتروژن ـ ـ اتانول ـ تفلون ـ آب ـ متان ـ آمونیاک ترکیب مولکولی هستند که با توجه به شکل ترکیب مولکولی بالا آب می باشد . ماده ای که یون های مثبت ومنفی ذره های سازنده ِآن هستند ترکیب یونی گفته می شود.مانند نمک خوراکی یا NaCl یا همان نمک خوراکی که از یون مثبت سدیم (Na+) و یون منفی سدیم ( Cl-) تشکیل شده است .

 6.اسید ها ترکیب شیمیایی ترش مزه که محلول آن با فلزها واکنش می دهد مثل : سرکه ، آب لیمو ، آسپرین و ویتامین ث

بازها نرکیبات شیمیایی تلخ مزه ای است که با آغشته شدن پوست با آنها حالتی صابونی به وجود می آید مانند: مایع ظرف شویی ، شامپو ، مایع سفید کننده ، جوش شیرین و آمونیاک

مواد خنثی موادی هستند که نه خاصیت اسیدی و نه خاصیت بازی دارد. مانند :آب مقطر ، نفت و نمک طعام

برای جواب دادن به این سوال ابتدا باید شناسایی کنید که ماده اسید ، باز و یا خنثی است . سپس با توجه به نوع شناساگر ، تغییر رنگ آن در محیط ها ی مختلف بیان کنیم

 7. (1. یخچال ها ) (2. غارها )

در خشکی ها نیز گاهی فسیل به وجود می آید ولی تعداد آن ها نسبت به فسیل هایی که در دریاها تشکیل شده اند، بسیارناچیز است.

یخچال ها ، غارها ، طوفان های شن و ماسه ، شیره های گیاهی ، مواد نفتی و خاکستر آتشفشان ها شرایطی به وجود می آورند که جانوران یا گیاهان قبل از فساد و تجریه همه یا قسمتی از جسد آن ها سالم بماند.

 8. لایه A

فسیل های موجود در لایه های قدیمی تر(زیرین ) در مقایسه با فسیل های لایه ها ی بالایی تعداد انواع کمتر و ساختمان بدنی ساده تری دارند. اما در هنگام چین خوردگی لایه های رسوبی ، لایه های زیرین و بالایی به خوبی قابل تشخیص نیست و برای تعیین وضعیت گذشته آن ها باید شواهد دیگری را مثل فسیل های وجود در آنها را مورد مطالعه قرار داد. هرچه ساختمان بدنی فسیلی ساده تر باشد ان فسیل و لایه آن قدیمی تر است و بالعکس.

لازم به ذکر است ترتیب پیدایش جانوران از بی مهره ها به مهره داران ساده و خونسرد و سپس مهره داران خونگرم یعنی پرنده ها و پستانداران است .

 

9. آهوهای ضعیف وکند - این مطلب با نظر کدام دانشمند سازگار است ؟ داروین

چارلز داروین در مورد چگونگی تغییر گونه ها ، نظریه ی انتخاب طبیعی خود را در کتابی به نام منشأ انواع انتشار داد.
انتخاب طبیعی به این معناست که طبیعت در هر محیط افراد سازگارتر را انتخاب می کند و آن هایی را که برای زیستن در آن محیط مناسب نیستند، از میان می برد.

 

10. 1. برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای

2. برخورد دو ورقه اقیانوسی

 

11. الف ) طیف نگار

با استفاده از دستگاه طیف نگار و تجزیه نور ستاره ها می توان به ترکیب آنها پی برد.

در طیف رنگی ستاره ها که با طیف نگار به دست می آید نوار های تیره رنگی وجود دارد که در اثر محو شدن بعضی طول موج ها یا جذب شدن آن ها توسط گازهای اتمسفر حاصل می شود.

با توجه به اینکه هر عنصر دارای نوار تیره رنگ مخصوص به خود می باشد می توان با طیف رنگی ستاره ها به ترکیبشان پی برد.

ب ) روش مثلث بندی

با روش مثلث بندی و با استفاده از زاویه یاب می توان فاصله ستاره ها را تعیین کرد.

 

12. شهاب هنگام ورود به اتمسفر بر اثر اصطحکاک با هوا ، داغ و تبخیر می شود ولی شهای سنگ از اتمسفر هم عبور می کند و روی زمین می افتد .

 

13. انرژی

انرژی : انرژی را توانایی انجام کار گویند.یا به عبارت دیگرانرژی عاملی است که باعث حرکت یا تغییراتی در مواد می شود.

توان : به سرعت انجام کار یا سرعت مصرف انرژی توان می گویند.به عبارت دیگر, توان نشان دهنده ی میزان کار انجام شده یا انرژی مصرف شده در واحد زمان است.

بازده : نسبت کار مفید به کل کاری که به ماشین داده شده است را بازده می گویند.

 14.

10× جرم= نیرو(وزن)

N 20=10× 2Kg = نیرو

m 70 = جابه جایی

? = کار

جابه جایی × نیرو = کار

J   1400 = 70×20= کار 

 

کار انجام شده توسط احسان حدادی 1400 ژول است .

15. گزینه الف

بر اساس فرمول کار ، کار انجام شده بستگی به میزان نیرو یا وزن و جابه جایی صورت گرفته دارد . در این مثال وزن حسن و حسین هردو 40 کیلوگرم و میزان جابه جایی شان 2 کیلومتر است . پس کار انجام شده توسط هر دو برابر است .

ولی بر اساس فرمول توان ، توان برابر است با کار تقسیم بر زمان . توان با کار رابطه مستقیم دارد (یعنی با زیاد شدن کار ، توان هم بیشتر می شود و بالعکس)که در اینجا کار هردو برابر است . توان با زمان انجام کار رابطه عکس دارد (یعنی با کم شدن زمان ، توان افزایش می یابد و بالعکس) بنابراین حسن که زودتر به خط پایان رسیده توانش بیشتر است .

 16. فرمان اتومبیل ( چرخ و محور )

چرخ و محور چرخی است که به مرکز آن یک میله وصل شده است. با چرخاندن چرخ, میله نیز می چرخد.فرمان اتومبیل -آچار پیچ گوشتی- کلید درب - مداد تراش رومیزی- چرخ چاه - چرخ گوشت دستی نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند.

لبه تیز چاقو ( گوه )

گوه یک سطح شیب دار متحرک است و معمولاً از دو سطح شیب دار ساخته شده است. نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است.

 17. گزینه ب

بر اساس فرمول فشار ، فشار برابر است با نیرو تقسیم بر مساحت سطح . فشار با نیرو رابطه مستقیم دارد (یعنی با زیاد شدن نیرو ، فشار هم بیشتر می شود و بالعکس)که در اینجا نیرو هردو برابر و مساوی با وزن خرگوش است . فشار با مساحت سطح رابطه عکس دارد (یعنی با کم شدن مساحت ، فشار افزایش می یابد و بالعکس) بنابراین خرگوش در حالت ب که مساحت سطح کمتری دارد (سطح تماس با زمین) بیشترین فشار را بر سطح زیرین خود وارد می کند.

 

18. ارتفاع

یعنی هرچه ارتفاع ستون مایع بیش تر باشد ، نیروی وزن مایع بر سطح زیرین خود بیشتر است و در نتیجه فشار مایع بیش تر خواهد بود .

 19. یکی از عواملی که فشار گازها در ظرف سربسته به آن بستگی دارد مقدار گاز (تعداد مولکول های گاز)است . در صورتی که مقدار گاز در ظرف سربسته که در اینجا توپ است ، بیش از اندازه گردد ، تعداد برخورد مولکول ها ی گاز با دیواره های داخلی توپ افزایش می یابد و فشار هوای درون توپ زیاد می شود که در نتیجه موجب ترکیدن لاستیک یا توپ می شود.

 

20. ورقه ها از هم دور می شوند

 هنگامی که میله شیشه ای که دارای بار مثبت است را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم ، بارهای ناهمنام الکتروسکوپ (بارهای منفی) را جذب می کنند و این بار ها در نزدیکترین فاصله که همان کلاهک باشند قرار می گیرند . همچنین بارهای مثبت میله ، بارهای مشابه موجود در الکتروسکوپ(بارهای مثبت) را دفع می کنند و این بارها در دورترین فاصله نسبت به میله که ورقه ها باشند قرار می گیرند.

به دلیل تجمع بار های مشابه در ورقه ها و نیروی رانشی یبن آنها ورقه ها از هم دور می شوند.

 21. برج را از آسیب حفظ می کند.

برای حفاظت ساختمان ها در برابر آذرخش، از وسیله ای به نام برق گیر استفاده می کنند.

برق گیر کابل رسانا (معمولاً مسی ) با نوک تیز است. قسمت نوک تیز برق گیر را در بالاترین نقطه ی ساختمان نصب می کنند و انتهای کابل آن را در اعماق مربوط به زمین قرار می دهند، تیزی نوک کابل سبب می شود که در صورت به وجود آمدن آذرخش ، بار الکتریکی ابر توسط برق گیر به زمین تخلیه شود و خسارتی به ساختمان وارد نگردد.

 22.

v 3= اختلاف پتانسیل(V)

A 0/5= شدت جریان(I)

? = مقاومت الکتریکی(R)

I=V÷R  --à   R=V÷I -à  R=3÷0/5=6 Ω

23. ربایشی

اثر قطب های آهنربا برهم :

1. قطب های همنام N,N – S,S) ) یکدیگر را می رانند . ( رانشی )

2. قطب های غیر همنام N,S) ) یکدیگر را جذب می کنند . ( ربایشی )

 

24. الف ) عامل اصلی حرکت بدن ما ، استخوان ها هستند . ( ماهیچه ها )

عامل اصلی حرکت ماهیچه ها هستند.اگر آن ها به تنهایی عمل کنند حرکت کُند می شود

( مانند کرم خاکی ) ولی اگر به استخوان بندی به ویژه اسکلت داخلی تکیه کنند ، سرعت حرکت جاندار بیشتر می شود.

ب ) بیشتر بیشتر ماهیچه های اسکلتی ، عمل متقابل دارند و به تنهایی کار می کنند . ( جفت جفت )

ماهیچه های اسکلتی نمی توانند منبسط شوند تا به حالت اول در آیند.در نتیجه ماهیچه دیگری در طرف دیگر منقبض شده تا استخوان را به حالت اول باز گرداند.به همین دلیل ماهیچه های اسکلتی جفت جفت به کار می روند.(یعنی انقباض یکی به مانند انبساط دیگری تلقی می شود.)

 25. در اسکلت بدن انسان ، کمربند شانه ای از دو استخوان کتف و ترقوه تشکیل شده است .

 26. جمله غلط است .

در سیناپس ، نورون ها با یکدیگر یا با اندام های دیگر بدن متصل نمی شوند بلکه فقط آکسون و دندریت های آن ها در کنار هم یا در کنار اندام ها قرار دارد و به وسیله ی مواد شیمیایی پیام منتقل می شود.

27. (1. دستگاه عصبی مرکزی )

(2. دستگاه عصبی مرکزی )

دستگاه عصبی مرکزی : اجتماعی از نورون ها به صورت مغز و نخاع ، که مراکز کنترل اعمال ارادی و غیر ارادی بدن هستند . این دستگاه اطلاعات را دریافت شده از محیط بیرون و دورن بدن را تفسیر می کند و به آن ها پاسخ می دهد .دستگاه عصبی محیطی : اعصابی که از مغز و نخاع منشعب شده است . ارتباط آن ها را با بخش های مختلف بدن برقرار می کند .

 28. الف – انسولین

ب – تیروئید

ج – اندام هدف

غدد درون ریز و وظایف آن ها:

1) غده هیپوفیز: تنظیم رشد و تنظیم فعالیت سایر غدد درون ریز

2) غده تیروئید : تنظیم سوخت و ساز در سلول ها

3) غده فوق کلیه : تنظیم وضعیت عمومی بدن برای مقابله با شرایط دشوار جسمی و روحی

4) غده لوزالمعده : تنظیم مقدار قند خون

5 ) غدد جنسی : تنظیم فعالیت های تولید مثلی و بروز صفات ثانویه جنسی از دوران بلوغ به بعد

 29. الف – بلوغ شرعی

ب – بلوغ جسمی

انواع بلوغ : 1)بلوغ جسمی : ایجاد تغییرات وسیع در شکل و حجم بدن و نیز طرح کلی اندام ها که موجب افزایش و تکمیل رشد اعضای بدن می گردد.

2) بلوغ جنسی :ایجاد ویژگی های تازه تازه در ساختمان بدن ، رفتار و خواسته ها که موجب تفاوت دختر و پسر می شود.

3) بلوغ روانی :ایجاد آمادگی های لازم جهت برخورد با رفتارهای محیطی و هماهنگی با آنها

4 ) بلوغ اقتصادی : ایجاد توانایی اداره مستقل زندگی از نظر اقتصادی که یافتن جایگاه و موقعیت مشخص اجتماعی را به دنبال دارد.

5 ) بلوغ شرعی :ایجاد آمادگی لازم برای انجام وظایف دینی که هم زمان با رسیدن به سن تکلیف ـ بر اساس سال قمری ـ است .

6 ) بلوغ اجتماعی :ایجاد قدرت تشخیص مسائل و پیش آمدهای زندگی که امکان قبول مسئولیت های را به وجود می آورد.

 30. 

کلاله : قسمت انتهایی خامه که پَرمانند است و متورم و چسبناک می باشد.

تخمدان : قسمت حجیم پایین مادگی است . در تخمدان یک یا چند تخمک وجود دارد. در هر کدام از تخمک ها گامت ماده به وجود می آید.

 

31. جمله غلط است .

در لقاح خارجی به اندوخته غذایی بیشتری نیاز است و تعدادی زیادی گامت تولید می شود که البته بیشتر آن ها قبل از لقاح از بین می روند و در نتیجه بیسیاری از مواد و انرژی مصرف شده تلف می گردد . پس این روش متکّی بر صرفه جویی ماده و انرژی نیست .

 32.

تخمک : به سلول جنسی جانوران ماده (گامت ماده) تخمک می گویند که در اندام تولید مثلی ماده بوجود می آیند.

عمل لقاح : ترکیب سلول های جنسی نر و ماده را که منجر به تشکیل سلول تخم می شود لقاح می گویند.

 33. قسمت اول : شبکه غذایی

زنجیره غذایی : زنجیره غذایی به روابط غذایی گفته می شود که بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده برقرار می شود.

شبکه غذایی : زنجیره های مختلف در ارتباط با یک دیگر شبکه ی غذایی را می سازند.

قسمت دوم : گیاهان

همیشه گیاهان اولین حلقه از زنجیره غذایی هستند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم غذای سایر جانداران را تامیت می کنند از این رو به آن ها در زنجیره های تولید کننده می گویند .

 

34. با جدا کردن زباله هایی مانند کاغذ ، شیشه ، پلاستیک و ... از هم (و یا هر جواب صحیح دیگر)

http://www.olumtaheri.blogfa.com:منبع 

 

[ شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ م _ وفایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بسمه تعالی سلام. به وبلاگ دنیای علوم تجربی خوش آمدید.اینجانب دبیر علوم تجربی هستم و امیدوارم بتوانم با بررسی مباحث مختلف درس علوم تجربی، خدمتی هرچند ناچیز ارائه دهم. ان شاءا.. ( با تشکر از توجه شما_ م.وفایی)
امکانات وب

داستان روزانه