دهه فجر مبارک

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما

خورشید حقیقت زافق سر زده است

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
فاطمه شفیعیان

همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا