زنگ تفریح(حکایت دو دوست)

شخصی در راه با دوست خود مشاجره کرد و از او سیلی خورد.

چیزی نگفت و روی شن نوشت :دوستم به من سیلی زد.

در ادامه ی راه از کنار دره ای  گذشتند. شخص پایش لغزید اما دوستش

او را نجات داد.

شخص بر سنگی نوشت: دوستم، جان مرا نجات داد.

دوست از او پرسید :چرا بار اول مطلب خود را روی شن نوشتی ،

اما این بار روی سنگ حک کردی؟

آن شخص گفت: بدی های دوست را باید روی شن نوشت تا پاک شود

و خوبی هایش را باید روی سنگ حک کرد تا در یادها بماند.


/ 2 نظر / 12 بازدید
سهیلاآراسته

میگن از خوبی های کسی که دوسش داری یه دیوار بساز. که وقتی بهت هر بدی کرد. فقط یه آجر از روش بردار. هیفه که دیوارو خراب کنی. هیف ک هیچ کی یادش نمیاد این چیزارو. حتی روز تولدتو[خنثی]

یلدانجفی سوم3

خیلی قشنگ بود مرسی[گل]