سوالات علوم پایه ی سوم

1- توان یک ماشین 3000 کیلو وات است. این ماشین یک وزنه ی 600 نیوتنی

را در چه زمانی تا ارتفاع 12 متر بالا می برد؟


2-الف) در چرخ و محوری شعاع چرخ 25 سانتی متر و شعاع محور 10

سانتی متراست .اگر بار به چرخ متصل باشد مزیت مکانیکی این چرخ و محور چقدر است؟

ب) این چرخ و محور از چه راههایی به ما کمک می کند.شکل آن را بکشید.

 

3- یک فیل 1200 کیلوگرم جرم دارد.اگر سطح پای فیل 1000 سانتی متر مربع باشد فشاری که رو ی زمین وارد می کند چقدر است؟

 

4- تعریف کنید:

الف) برقگیر                                                   

 ب) الکترون آزاد    

 ج) مقاومت الکتریکی    

                              

 5- سه روش ساخت آهن ربا را همراه با شکل توضیح دهید.

 

6- کار هر یک را بنویسید:

الف) اعصاب مرکزی:

ب) دندریت:

ج) هورمون انسولین:

د) غده ی هیپوفیز: 

/ 34 نظر / 59 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میناعلی زلفی کلاس سوم پنج

1.ب 2.الف 3.ب 4.ج 5.د

مرضیه سواری3/5

سلام خانم وفایی از مطالب اموزنده ی شما ممنونیم 1.ب 2.ب 3.د 4.ج 5.د

نرجس‏ ‏جهرمی

1_د‏)‏‏ ‏2_ب‏)‏ 3_ب‏‏)‏ 4_ج‏‏)‏ 5_د‏ )

مهدیه اکبری مدرسه بتول عسگری کلاس سوم3

سوال یک:گزینه ب, سوال دو:الف, سوال سه:الف, سوال چهار:ج, سوال پنج:د

mlika rashidi 3\2

سوال1/2 سوال2/2 سوال3/3 سوال4/3 سوال5/2

سمانه فواکه اصفهانی

1.ب 2.الف 3.ج 4.ج 5.د

زهرا سادات طباطبایی سوم سه دبیرستان بتول عسگری

سلام سوال یک گزینه ی ب سوال دو گزینه ی د سوالسه گزینه ی د سوال چهار گزینه ی ج سوال پنج گزینه ی د سپاسگزارم[گل]

مائده حقشناس

1:ب 2:ب 3:ج 4ج 5:د فیزیک وزیست شناسی

ليلاالماسي.مدرسه بتول عسگري.كلاس سوم3

سوال1:ب،سوال2:الف،سوال3:الف،سوال4:ج،سوال5:د

سعیده حیدری,سوم3

سلام...سال نو مبارک... 1-الف 2-ب 3-الف 4-ج 5-د