حدیث

امام صادق (ع):فرمودند:

اگر دوست داری خداوند بر عمرت بیفزاید

 پدر و مادرت را خوشحال کن.

/ 1 نظر / 28 بازدید
مهرافروز

خاک عرفات را , آب زمزم را , کوه حرا را , جرات ابراهیم را , طاقت اسماعیل را , وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند . . . پیشاپیش عیدتان مبارک .[گل][گل][گل]