قرآن و علوم ( تقدم گوش بر چشم)

" وهوالذی  انشا لکم السمع والابصار "  آیه 78 ( سوره مومنون )

  یعنی : و اوست که برای شما ، شنوایی وبینایی آفرید .

" ان السمع  والبصر والفواد کل اولئک کان عنه  مسئولاً " آیه 36 (سوره اسراء)

 یعنی :  گوش و چشم و دل ، دربرابر خدا بطور جدّی مسئولند.

کلمات"سمع" یعنی گوش و"بصر" یعنی چشم ،جمعاً نوزده بار در قرآن کریم ،کنارهم آمده

اند؛ که درهفده مورد آن کلمه ی"سمع" قبل از "بصر"قرارگرفته است .

 چه رمزی دراین نکته نهفته است وچرا آوردن شنوایی قبل ازبینایی ،درقرآن تقریباً به

صورت یک قاعده درآمده است.

 تحقیقات علمی نشان می دهدکه حسّ شنوایی درجنین، قبل ازبینایی فعال می شود، یعنی

جنین قبل از بینایی قادراست توسط حسّ شنوایی ازمحیط خارجی متاثّرشود.

دانشمندان با ارسال فرکانس های صوتی به طرف یک زن باردار که آخرین روزهای دوران

بارداری را می گذارند، مشاهده کردند که جنین با تحریکاتی خاص، به این صداها، پاسخ

می گوید وشما می دانید که جنین تا قبل از تولد از دیدن محیط اطراف خود ناتوان است

واینجاست که وقتی آیه ی دوّم سوره ی مبارکه ی"دهر"را می خوانیم ،حتماً به شگفت

می آییم :

انا خلقنا الانسان من نطفه  امشاج نبتلیه  فجعلناه سمیعا بصیرا .

یعنی: ماانسان رااز نطفه مخلوط آفریدیم واو را شنوا و بینا ساختیم .

ونیز خداوند درآیه 78- سوره مبارکه  "نحل" می فرمایند:

والله  اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون .

یعنی  : خداوند شما را ازشکم های مادرانتان درحالی بیرون آورد که چیزی نمی دانستید و به شما گوش وچشم وقلب عطا کرد امید است که شکرگزار باشید.

با تشکر از سایت قرآن و علوم تجربی

http://najvayebaran90.blogfa.com


/ 1 نظر / 125 بازدید
مهسا توكلي هشتم شهيد باهنر

خيلي ممنونم كه آيه هايي درباره ي درس ها ميزارين??????????