سوالات عیدانه1 -علوم پایه سوم

1- الف) کدام یک از مواد زیر اسید و کدام باز است؟

( جوهر نمک - جوش شیرین )

ب) برای شناسایی هر یک از مواد داده شده ی بالا، یک راه مناسب پیشنهاد کنید و آن را توضیح دهید.

 

2- تفسیر کنید:

الف) فسیل ها، راهنمای مناسبی برای تعیین قدمت لایه های رسوبی می باشند.

 ب) مهاجرت، یکی از عوامل ایجاد تغییر در جمعیت جانداران می باشد.


3-چه چیز باعث حرکت ورقه های زمین می شود؟ توضیح دهید.

 

4-سیارات داخلی و خارجی را با هم مقایسه کنید و تفاوتهای آنها را  بنویسید.(5 مورد- همراه با مثال)

 

5-برای هر یک از موارد زیر توضیح کوتاهی بدهید.

الف) ایزوتوپ:

ب) نظریه ی انتخاب طبیعی:

ج) سیارک ها:

/ 36 نظر / 53 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام جواب سولات کی به دستمون میرسونید؟[من نبودم]

میناعلی زلفی

1.ج 2.الف 3.د 4.الف 5.الف

یگانه طا هریان کلاس3/3 مدرسه بتول عسگری

1-ج.2-الف.3-د.4-د.5-الف

محدثه معلمی کلاس سوم 2 مدرسه بتول عسگری

با سلام سال نو مبارک! جواب سوالها سوال 1-ج سوال 2-ج سوال3-د سوال4-د سوال 5-الف باتشکر

فاطمه عمادی کلاس سوم2 مدرسه بتول عسگری

با سلام سال نو مبارک! جواب سوالها سوال 1-ج سوال 2-ج سوال3-د سوال4-د سوال 5-الف

فاطمه زهراطاووسی

1.ج 2.ب 3.د 4.ا 5.ا

الهه مشتیهای خواجویی 3.3

متاسفانه کم دقتی من در مورد سوال 2 باعث شد که پاسخ اشتباه شود.باتوجه به اینکه تعداد الکترون و پروتون برابر است 2 الکترون از دست رفته را در نظرنگرفتم. از پیگیری شما سپاسگزارم که دلسوزانه برای ما تلاش میکنید.

فاطمه حیدری کلاس سوم 2 مدرسه بتول عسگری

سلام سال فاطمیه مبارک. سوال1/ج سوال2/ب سوال3/د سوال4/الف سوال5/الف

فاطمه عیوضی

الف ب الف د الف الف

زهرا حسینی کلاس سوم/دو مدرسه بتول عسگری

[لبخند]سلام سال نو مبارک سوال1/ج سوال2/ب سوال3/د سوال4/الف سوال5/الف