نمونه سوالات بخش شیمی کتاب دوم راهنمایی

1- کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی و کدام فیزیکی است؟

الف) تصعید نفتالین      ب) حل شدن الکل در آب       ج)سوختن کاغذ        د)هضم غذا

 

2- وقتی شمع می سوزد گاز کربن دی کسید و بخار آب  و مقداری گرما تولید می شود.

الف) معادله نوشتاری این واکنش را بنویسید.

ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟چرا؟

 

3- عواملی که بر سرعت واکنش موثراند را بنویسید.( 4 مورد)

 

4-  در هر یک از موارد زیر چرا آتش خاموش می شود؟

الف) فوت کردن کبریت شعله ور

ب) گذاشتن سر پوش روی شعله ی شمع

ج) بستن شیر گاز

( دانش آموز خوبم، از طریق بخش نظرات به سوالات پاسخ دهید و حتما نام خود را در پایان ذکر کنید ، برای پاسخ های درست ، امتیاز در نظر گرفته می شود.)

/ 11 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه شفیعیان

1-الف)فیزیکی ب)فیزیکی ج)شیمیایی د)شیمیایی 2-الف)انرژی(گرما)+بخاراب+ کربن دی اکسید<------+اکسیژن +هیدروژن+کربن ب)گرماده زیرا گرما به محیط داده 3-گرما-سطح تماس-غلظت-کاتالیزگر- 4-الف)زیرا گرما را از ان میگیریم ب)زیرا اکسیژن را میگیریم ج)سوخت را از ان میگیریم فاطمه شفیعیان 2/7 مدرسه شالباف[لبخند]

میناقادری کلاس دوم هفت

1=الف.فیزیکی ب.فیزیکی ج.شیمیایی د.شیمیایی 2=گرمایاانرژی+بخاراب+کربن دی اکسید------هیدرن+اکسیژن+کربن ب.گرماده زیراگرماتولیدشده وبه محیط داده شده است. 3=کاتالیزگر-گرما-غلظت-سطح تماس. 4=الف.گرمارامی گیرد. ب.اکسیژن را می گیرد. ج.سوخت رامی گیرد.

فاطمه سادات هاشمی7/2

1-فیزیکی/فیزیکی/شیمیایی/شمیایی 2-کربن+هیدروژن+اکسیژن-------->کربن دی اکسید+بخار آب+گرما ب)گرماده زیرا به محیط گرما می دهد 3-سطح تماس/غلظت/گرما/کاتالیزگر 4-الف)گرما را میگیریم ب)اکسیژن را از آن میگیریم ج)سوخت را از آن میگیریم با تشکر از شما-

مرضیه امین الرعایایی دوم 6

1)فیزیکی فیزیکی شیمیایی شیمیاییی 2) الف)گازکربن دی اکسید+بخار آب+ کرما<------شمع ب)کرماده زیرا کرما را به محیط داده است 3) کاتالیزکر ، سطح تماس،غلظت ماده، کرما 4)الف)گرما را کرفته ایم ب)اکسیژن را گرفته ایم ج)سوخت را کرفته ایم

زهرا جلالی دوم 6

1)فیزیکی فیزیکی شیمیایی شیمیاییی 2) الف)گازکربن دی اکسید+بخار آب+ کرما<------شمع ب)کرماده زیرا کرما را به محیط داده است 3) کاتالیزکر ، سطح تماس،غلظت ماده، کرما 4)الف)گرما را کرفته ایم ب)اکسیژن را گرفته ایم ج)سوخت را کرفته ایم

زهرا استکی 7/2

1= الف=فیزیکی ب=فیزیکی ج=شیمیایی د=شیمیایی 2 الف.گرما+بخار آب+کربن دی اکسید<....اکسیژن+هیدروزن+کربن ب=گرماده =چون به محیط گرما داده 3=سطح تماس.غلظت.کاتالیزگر.گرما 4.الف گرما را از اتش گرفته ایم ب اکسیژن را از اتش گرفته ایم ج. سوخت را از اتش گرفته ایم[فرشته]

مائده خلیل اله نزاد کلاس:دوم6

1)فیزیکی فیزیکی شیمیایی شیمیایی 2)الف:گازکربن دی اکسید+بخارآب+گرما...........شمع ب)گرماده زیراگرمارابه محیط داده است 3)1:کاتالیزگرها 2:سطح تماس 3:گرما 4:غلظت ماده 5:نور 4)الف:گرماراازآن گرفته ایم ب:اکسیزن راازآن گرفته ایم ج:سوخت راازآن گرفته ایم

نازنین سعیدی دوم 7

1=فیز یکی - فیزیکی -شیمیایی -شیمیایی 2= کربن+هیدروژن+اکسیژن=کربن دی اکسید ب=گرماده زیرا گرما میدهد و خود سرد می شود 3=کاتالیزگرها-گرما-سطح تماس-غلظت ماده 4=گرفتن گرما-گرفتن اکسیژن-گرفتن سوخت

یاسمن کوکلانی2/6

1) فیزیکی- فیزیکی - شمیایی- شمیایی 2) الف) گاز کربن دی اکسید+ بخار آب+ گرما<.... شمع ب) گرماده =زیرا گرما را به محیط داده است 3) کاتالیزگر، سطح تماس، غلظت ماده، گرما 4) الف) گرما را گرفته ایم ب) اکسیژن را گرفته ایم ج) سوخت را گرفته ایم[خواب]

راضیه کریم زاده محمدابادی

سلام میکنم خدمت دبیر عزیزم سرکارخانم وفایی :اینجانب راضیه کریم زاده کلاس دوم دو مدرسه راهنمایی بتول عسگری من سئوال هایی که باید برای تکلیف نوروزی انها را انجام دهم را پیدا نکردم لطفا مرا راهنمایی کنید.باتشکر