سوالات کلاس هفتم( اول متوسطه)

با سلام به شما دانش آموزان کلاس اول متوسطه:

عزیزان من شما به مدت یک هفته فرصت دارید از طریق بخش نظرات

وبلاگ به سوالات زیر پاسخ دهید.

حتما نام خانوادگی و کلاس خود را بنویسید.


1- کدام یک از موارد زیر به ترتیب یکا و وسیله ی اندازه گیری جرم است؟

الف) نیوتون-ترازو                           ب) کیلوگرم- ترازو

ج) نیوتون- نیروسنج                       د) کیلوگرم- نیروسنج

2-طول یک کتاب 24 سانتی متر است.طول آن بر حسب متر چه قدر است؟

الف) 2/4 متر                ب)0/24 متر           ج) 0/024 متر            د) 2400متر

3- جرم یک سیب خوراکی 100 گرم است.وزن این سیب چند نیوتون است؟

الف) 98                     ب) 0/98              ج) 9/8               د)  0/0984

  4- یک چوب پنبه روی آب شناور می شود.زیرا..............

الف) چگالی آب از چوب پنبه بیشتر است.

ب) چگالی آب و چوب پنبه با هم برابر است.

ج) چگالی چوب پنبه از آب کمتر است.

د) گزینه ی الف و ج صحیح است .

5-برای اندازه گیری حجم از کدام وسیله می توان استفاده کرد؟

الف) استوانه مدرج             ب) ترازو           ج) خط کش             د)گزینه الف و ب


/ 38 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قادری کلاس اول چهار مدرسه ی شالباف

باسلام سوال 1 گزینه ی (ب) سوال 2 گزینه ی (ب) سوال3 گزینه ی (الف) سوال 4گزینه ی(د) سوال 5گزینه ی (الف)

حدیثه

1 گ ب 2 گ ب 3گ الف 4گ د 5گ الف

نگین یادگاری کلاس اول5

سوال ب سوال ب سوال ب سوال د سوال الف

مهشاد

1-ب 2-ب 3-ب 4-د 5-الف

بهار دهقانی 1/5

جواب سوالات به ترتیب:1:د 2:ب 3:ب 4:د 5:د[نیشخند]

محدثه آقابزرگی 1/5 هفتم شالباف

1)د 2)ج 3)ب 4)ب 5)الف[نیشخند]

محدثه آقابزرگی 1/5 هفتم شالباف

ایام سوگواری اربعین حسینی را به شما و تمام شیعیان اسلامی را تسلیت عرض می کنم.[گل][اوه]

فایزه کلانتری اول 4

1 ب 2ب 3ب 4د 5 الف

محدثه آقابزرگی 1/5 هفتم شالباف

خانم وفایی چرا پس نمره ی من را ائلام نکردید ولی فقط جواب سوالاتی راکه دادم را زدید نمره ی من را هم ائلام کنید اضطراب گرفتم[اضطراب]

محدثه آقابزرگی 1/5 هفتم شالباف

1)ب 2) ب 3) ب 4)د 5)الف لطفا نمره ی من را بنویسید چون دفعه ی قبل نمره ی من را ننوشتید متشکرم[تایید][خداحافظ]