حدیث

امام صادق(ع) می فرمایند:

بردباری چراغ خداست...پنج چیز است که بردباری می طلبد:

- شخص عزیز باشد و خوار شود،

- راست گو باشد و نسبت ناروا به او داده شود،

- به حق دعوت کند و سبکش بشمارند،

- بی گناه باشد و اذیت شود،

حق طلبی کند و با او مخالفت کنند.

اگر در هر پنج مورد به حق رفتار کنی بردبار هستی.

 


/ 2 نظر / 11 بازدید
بهشتیان

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است یلدا مبارک