پاسخ سوالات علوم هفتم

با تشکر از دانش آموزانی که در تمرین وبلاگی شرکت کردند و به سوالات

پاسخ دادند.

 عزیزان من زمان پاسخ گویی به سوالات پایان یافته و شما می توانید از

طریق بخش نظرات نمرات خود را مشاهده کنید.

پاسخ سوالات :

1) د

2) ج

3) ب

4)ب

د)الف

/ 1 نظر / 30 بازدید
محدثه آقابزرگی 1/5 هفتم شالباف

وبلاگ خیلی خوبی دارید از شما خیلی ممنونم