نمونه سوال علوم پایه هشتم

2-دو ویژگی مهم مخلوط ها را بنویسید. 

الف:                                                                               ب:

 

 

3-جدول زیر را کامل کنید؟ (ذکر یک مثال کافی است)

حالت محلول

حالت اولیه

مثال

گاز

جامد در گاز

 

 

مایع در مایع

 

جامد

 

مس در طلا

 

4- راه های جدا سازی مخلوط ها را نام ببرید؟(4مورد)

 

 

5- معادله ی نوشتاری واکنش سوختن شمع را بنویسید و در آن واکنش دهنده ها و فر آورده ها را مشخص کنید؟(2)

 

 

6-سه شرط لازم برای ایجاد آتش را بنویسید.

 

الف)                   ب)                       ج)

 

 

7-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟

الف)در بدن موجودات زنده کاتالیزگرهای گوناگونی وجود دارد به نام ..............................

ب)حدود 0/03 درصد هوا را گاز ------ تشکیل می دهدکه اساس آتش خاموش کن ها به حساب می آید.

ج)---------- ماده ای است که معمولا جزء بیشتری از محلول را تشکیل

می دهد.

 

فصل 13 و 15:

/ 1 نظر / 138 بازدید
زینب حق شناس 7-8

سلام خانم خسته نباشید ممنون ازاین که بودجه بندی کتاب ونمونه سوال برامون گذاشتید خیلی دوستون دارم[گل][گل][گل]